Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn verscheen mede:

LEEKEPREEKJES

door LAïCUS (Prof. Dr. S. D. van Veen)

Prijs ing. f 1.25; geb. f 1.75. — Luxe-uitgave, met vergulde snede f 2.—

INHOUD: Wees waar! — Barmhartigheid. — Dienen.— Zonnestralen. — Drift. — Vijf minuten. — Rijk worden. — Koppigheid. — Kwaadspreken. — Dankbaarheid. — Zwijgen. — Gierigheid. — Tevredenheid. — Kleinigheden. — Volharding.

JEZUS CHRISTUS VOOR ONZEN TUD

DOOR

Prof. Dr. P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE; prof. DR. J. M. S. BALJON; J. H. L. ROOZEMEYER; Prof. Dr. F. E. DAUBANTON; Dr. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE en G. J. A. JONKER.

INHOUD:

Het eeuwig Evangelie en de Historie (Prof. DE la saussaye); De Bronnen voor het leven van Jezus (Prof. Baljon); Jezus' Persoonlijkheid (Ds. Roozemeyer); Jezus' Prediking van het Godsrijk (Prof. Daubanton); Jezus' Werk (Dr. slotemaker DE Bruine); De geheel eenige beteekenis van Jezus, ook voor onzen tijd (Ds. Jonker).

Prijs ingenaaid f 1.90; gebonden (witte snede) f 2.40; gebonden (vergulden kop met Jeeslintje) f 2.65.

Deze uitgave is een standaard-werk zooals er niet jaarlijks een verschijnt. De eerste mannen uit ons land, allen vertegenwoordigers van een geloovige wetenschap, hebben zich aangegord tot een krachtig getuigenis voor den Christus naar de Schriften.

De Imitatie van Thomas a Kempis

door Prof. Dr. Is. VAN DIJK Prijs f 0.50

§|Een fraai gestileerde essay, vol fijne opmerkingen.

Hf t Wezen des Christendoms

door Prof. Dr. Is. VAN DIJK Prijs f 1.—

INHOUD: 1 Christendom en Historische Wetenschap.—tD. Christendom en Historie. — Dl Christendom en Mystiek,

Uitgaven der Hollandia-Drukkerij te Baarn

Sluiten