is toegevoegd aan je favorieten.

Geestelijke stroomingen onder de bevolking op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJZE VAN UITGAAF.

Onder den naam Synthese verschijnen op onbepaalde tijden geschriften, die te zamen een deel van ongeveer 20 vel druks vormen.

De prijs van het deel bedraagt /4.—; gebonden ƒ5.—. Ieder geschrift is afzonderlijk, tegen verhoogden prijs, verkrijgbaar.

Bijdragen zijn toegezegd of reeds geleverd door: Dr. N. Adriani. — Prof. Dr. H. A. van Bakel. — S. Berkelbach van der Sprenkel. — Dr. J. D. Bierens de Haan. — Prof. Dr. H. Brugmans. — P. de Buck. — R. Casimir. — Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye. — Dr. H. T. Colenbrander. — Prof. Dr. Is. van Dijk. — Prof. Dr. B. D. Eerdmans. — Prof. Dr. D. van Embden. — Dr. H. T. de Graaf. — Dr. J. H. Gunning Wz. — G. F. Haspels. — Dr. G. J. Heering. — Dr. A. K. Kuiper. — Dr. J. Lammerts van Bueren. — Dr. W. Leendertz. — Prof. Dr. H. Th. Obbink. — Prof. Dr. B. J. H. Ovink. — Dr. K. H. Roessingh. — Prof. Mr. P. Scholten. — Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. — Dr. P. Smit. — J. Visser (Amersfoort). — Prof. Dr. J. de Zwaan.

Inhoud van deel I: 1. SYNTHESE, door Dr. A. J. de Sopper. Prijs f 0.90. — 11. DEMOCRATIE, door Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Prijs f0 75. — III. OORLOG, door Dr. A. J. de Sopper. Prijs f 1.40. - IV. INDUSTRIE EN PERSOONLIJKHEID, door Dr. A. K. Kuiper. Prijs f 0.76. — V. GODSDIENST, KERK EN KTJLTTJUB, door Prof. Dr. B. J. H. OviNK. Prijs f 0.76. — VI. KENNIS EN LIEFDE, door Dr. A. J. de Sopper. Prijs f 0.40.

Losse banden voor het eerste deel zijn verkrijgbaar voor f 0.90. Van deel II verschenen:

RECHT EN LEVENSBESCHOUWING, door Prof. Mr. Paul Scholten. Prijs aft. f 0.90.

UITERLIJKHEID EN INNERLIJKHEID, door Dr. J. H. Gunning Wz. Prijs aft. f 0.60.

VOLKSCULTUUR, door R. Casimir. Prijs aft. f 0.60.

GODSDIENST EN POLITIEK, door Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Prijs af"* f 0.76.

DE GEEST VAN HET IMPERIALISME, door Dr. H. T. de Graaf. Prijs aft. f 0.75.

GEESTELIJKE STROOMINGEN ONDER DE BEVOLKING OP JAVA, door Dr. N. Adriani. Prij» aft. f 0.40. Als No. VII zal verschijnen:

GODSRIJK EN KERK, door P. de Buck.