is toegevoegd aan je favorieten.

De grondslagen van den eigendom bij het licht van de eerste vijf boeken der Heilige Schrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zegt de pers aangaande „Christendom en Maat-

V Oetitkkig iniüffta^i^^f

. . . . Reeds z^j|§iÉwas naar iets de^^^^ phcÊer ons vraag, en stuitte men af op de btgt^m^ ^f^p^/dat de enkelen Hn| ons die zich meer aan die studie

konden wijden, liet te volhJÉ|§p,. hadden, om ge||g&ïQ znlk een pe^odiekige^Chrift met hun bijdragen te kunnen steunen. :;$é$tè& moet het daarom op ffiggSSfl dat twee der ^^Ê^^^SESt thans den moed 9fflg| gehad om zulk een onld^ft^ii^- op E touw te zetten; maar die onderneming móet dan ook rekenen kunnen op veler medfi^BHttng; en niet ajintiar, pp.krachtig abonnement .... De S%0aard.

.... Een uitaejw|R& begin van een periojBéE- gestrtirift dat wij mer^pptom^^p begroeten .... De Ne&rktnder.

De eé3K^^Ê>§ er .... De reeks van pe5|^^^hten over ^et^>ndeïw|^|»én, die ons bj&?|pt werd, is op waïgdlge wijze blgf&nen .... Van harte hopen we dat de iHtgéver Wfees/'l^' hebben met zijn onderneming en gaarne pekten we allen tot intee^^ig op. Patrimonium.

Een veelbelovende tÉgave .... wil-^^^^niellanders dan den uftge^er een sctrjftfeènd succes ^^^H | Vooral ^yereeirigiögen moeten nu eens goed uit den hoek kpmen. Zij zuirglij^'n kat in den zak

Friekèfte Kerkhode,

.... Me|^aga6omen^^>èejpc^^ wif hjet ^^^.^tj^mer van deze y<^kS'^^e uitgave. Friesch mgplad.

Het was een uitgefëzen gedachte van bek^^^éiitóe'njde $op#|e|ipfl om tot de uitgave van dit tijdsj^rifi te besluiten.

De Zeeuw. .