is toegevoegd aan je favorieten.

De aanneming tot lidmaten, of het kerkelijk vaarwater onzer dagen, inzonderheid Nijmegen-Dordrecht, der gansche Nederlandsch-Hervormde Kerk ter ernstige overweging aangeboden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snelpersdrukker ij dar Weesïnrïch t i ng.