is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Voorrede <»•'. • Dlz. 3

Hoofdstuk I: Van de Diensten .... „ 7 Hoofdstuk n: Van de Kerkelijke Samenkomsten „ 30

Hoofdstuk UT: Van de Leer, Sacramenten

en andere Ceremoniën . . „57 Hoofdstuk IV: Van de Censuur en Kerkelijke Vermaning . . ';»,.«*,„ 63

Aanhangsel over de Zending „ 69

Naschrift ... „ 71

Alphabetische Register „ 73