Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heden verscheen de 9P raaaiidelijksche aflevering van:

DE HEILIGE SCHRIFT IN BIJBELLEZIN&EN

VOOR HET VOLK,

DOOR

Dr. Phil. 8. VAN RONKEL,

Theol. Doet. en PreJ. te Amsterdam.

Dit werk, zeer aanbevolen door De Standaard, Kerkelijk Weekblad, Bildtsche Courant, enz. enz , verschijnt in wekelijksche veilen van 16 pag. a 10 Ct. en in maandelijksche afleveringen van 4 vellen a 40 Ct.

De grootste aanbeveling echter van dit degelijke werk is, dat de eerste oplage van 2200 Exempl. uitverkocht en thans een aanvang is gemaakt met de

T^we>©<3.e Oplage.

Prospectussen alom verkrijgbaar.

Druk van P. Groenendijk.

Sluiten