Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT.

De wensch door den Schrijver op bi. 42 uitgesproken, is door de Leden van Teylers Godgeleerd Genootschap, althans tot zekere hoogte vervuld. Het Genootschap toch heeft in zijn Programma voor 1860, zijnen gouden eerepenning, ter innerlijke waarde van vierhonderd gulden, uitgeloofd aan het best en voldoend gekeurd antwoord op de vraag:

//Kan de volstrekte zondeloosheid van Jezus ook tegen de historische en wijsgeerige bedenkingen van den jongsten tijd worden gehandhaafd?

//Is de erkenning van die zondeloosheid bestaanbaar met de onderstelling, dat de persoon van Jezus ten gevolge eener natuurlijke ontwikkeling uit de menschheid is voortgekomen?

Sluiten