Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meen bestuur betreft, maar niet wat het wezen van de zaak aangaat, aangezien het de plicht is van den vrijmetselaar, om zoo noodig het doel der orde door woord, geschrift, daad en voorbeeld in handel en wandel voor te staan.

Deze verbintenis bestaat voor het geheele leven, tenzij men den verrader speelt.

Het doel der orde van de vrijmetselaren is: „het menschdom beter te doen worden." De vrijmetselaar beschouwt elk mensch als zijn broeder en neemt daardoor in het bijzonder de verplichting op zich, zijn natuurgenoten te behandelen, zooals hij billijk mag verlangen door hen behandeld te worden.

Dit doel te beoefenen, is het licht en de waarheid, dat uit de vrijmetselarij straalt. Wil een vrijmetselaar nu dit doel trachten te bereiken door gemeenschap met de kerk en Jezus Christus, hij ga zijn weg, geen broeder zal hem voor verrader uitkrijten, of van verraad beschuldigen, daar een vrijmetselaar zijn persoonlijk geloof hebben kan, maar dit niet aan anderen mag opdringen of daarover in de vrijmetselaarsvergaderingen spreken.

Hieruit ziet U, dat de vrijmetselaar op den Vrijmetselaarsweg kan terugkeëren, want hij kan het doel der orde onder iederen vorm voorstaan.

2°. Uit het hierboven gemelde is genoeg op te maken, om een antwoord te vinden voor dat afschuwelijke of lage, dat door U bedoeld wordt.

3°. Omtrent Uwe bemerkingen, ten aanzien der symbolische handelingen, wil ik u melden, dat dit een gebied is waarop men zich niet bewegen kan of mag zonder het te kennen.

Wisten de oude Egyptenaren de hieroglyphen der

Sluiten