is toegevoegd aan je favorieten.

De goede strijd gestreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hy zegt „ik" de grootste der zondaren en de minste der heiligen, als wij dan die plek in mogen nemen gemeente door genade dan hebben wij de voortreffelijkste plek om „ik" de minste der heiligen en „ik" de grootste der zondaren voor God te mogen wezen. Dat is profijtelijk voor eigen ziel, profijtelijk voor onze medemensch en wij mogen wel zeggen, zij zijn aangenaam voor God, want ik zou denken de Heere heeft gezegd: „Op deze zal ik zien op de verslagenen en op de verbrokenen van geest" en als wij dat plekje in mogen nemen: Jk de minste der heiligen en ik de grootste der zondaren", wij durven vrij te zeggen: het zijn de sieraden die op de aarde bevonden worden. En geliefden, als hij hier die drie „ikken" komt uit te drukken, dat hij nu getuigt terwijl dat hij nog op aarde is „ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop beëindigd, ik heb het geloof behouden". Is dat nu geen hoogmoed van den apostel Paulus of laten wij het anders uitdrukken, iets zelf verheffends? Laat ons dat niet denken en waarom niet? Wel wat wij door het geloof beleven, dat kan toch nooit zijn eigen bedoelen. Door het geloof gaat hij er uit en door het geloof valt hij er buiten om er juist aan de zijde van God in te vallen. Gij kunt zoo merken gemeente dat het werk van God een heilgeheim is voor ons begrip, voor onze bevatting, wat toch die groote middelaar Gods 'heeft gezegd: „Vader ik dank U dat Gij voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen maar het mijne kinderen geopenbaard." En geliefde, als Paulus nu zegt: „ik heb den goeden strijd gestreden", dan zegt hij niet ik heb den strijd gestreden, maar hij getuigt ik heb den goeden strijd gestreden. En geliefden, laat ons bedenken dat er menige strijd kan gevoerd worden, maar hier kan getuigd worden: „ik heb den goeden strijd gestreden. Een strijd zouden wij kunnen voeren hier op aarde, waar geen kroon mee behaald wordt. En gelief-