Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat volk te verlossen. Hy' heeft zyn leven afgelegd en uitgeroepen: „Het is volbracht".

Zonder strijd was hij niet, neen, doch zonder strijd geen overwinning. Ik zou u van harte gunnen in deze loopbaan te strijden, te loopen en dat in de nauwe loopbaan waar gij van uw schijn veel kwijt zult raken. - En Familie: „Gij ziet kinderen, uw vader is door God weggenomen en gij hebt niets te zeggen. 74 jaren is hy op aarde geweest. Gij hebt er jaren uw genot en verzorging van gehad, maar dat is nog grooter nietwaar, wat wij genoemd hebben. Maar gy zit als kinderen van een vader die verstand van kermen heeft gehad, daar zit gy als kinderen van een die de kennisneming verkregen had wat God voor Zyn volk wezen wil, dat gy daar indrukken van kry'gen mocht en weet gy wat uw vader gedaan heeft? Menig keer als hy op zyn knieën lag, dan heeft hy u weieens bekeken in de gangen van uw leven en gezegd: zy moeten ook naar de eeuwigheid toe, zy' moeten ook God ontmoeten. En geliefde kinderen, wanneer gij de geboden komt te verlaten en wat u menigmaal aangezegd is, denk er om, want God zal het bezoeken, want die God verlaat heeft smart op smart te vreezen en dan gewaarschuwd en verlaten de boodschap die God gesteld heeft, dan verlaten wy God. En ik wensch van harte dat gy als weezen, van Vader en Moeder verlaten, verwaardigd mocht worden en er uit mocht leeren om aan den troon der genade gebonden te liggen en dat gy' met God verzoend mocht worden. Lees Gods Woord menig keer, het staat opgeteekend in dat Woord, dat dit Woord nog eens een pleitgrond voor u mocht gemaakt worden en mocht de Heere, geliefde kinderen, u genadig zijn. Dat gy' op aarde zoudt mogen zeggen: my'n vader en my'n moeder hebben my' verlaten, maar de Heere heeft my aangenomen.

Sluiten