Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer op aarde zullen staan. Maar dan gelooven wij van harte dat, wanneer hy uit het stof zal verrijzen, dat hij dan met groote blijdschap bij den Heere met ziel en lichaam zal wezen, om Hem eeuwig en altoos groot te maken. Gelukkig het volk dat in die schoot der aarde mogen gebracht worden, waar hun ziel als triumfeerende een oogenblik wacht totdat de ziel met het lichaam weer vereenigd zal worden om dan met ziel en lichaam eeuwig en altoos bij Hem te wezen.

Sluiten