is toegevoegd aan je favorieten.

De goede strijd gestreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korenen die zuchten onder het lichaam der zonde en des doods.

Wrj lezen in II Gor. 12 dat Paulus opgetrokken is geweest tot in den derden hemel. Wanneer hij inkeert is hij die man die het dichtste bij God geweest is, dus een mensch met bewuste genade die wist dat hij van schuld en straf was vrijgesproken en leerde ook dat de vrucht van de gezegende heiligmaking vloeide uit Christus. En gaan nu de banden kwellen. Hij heeft nooit beter kennis kunnen maken met de vrucht van vrijmaking. En indien u bekeerd mag worden dan hebben wij hooren preeken, dat het een sieraad geeft aan den mensch, aan zijn verstand en wil, de eigenschappen om alle vermogens van de ziel terug te krijgen, dat ontmoet de mensch in de wedergeboorte, dat ontmoet hij met in de rechtvaardigmaking. Hij ontmoet in de wedergeboorte genade en de volkomen levendige en geestelijke grondbeginselen van de verloren eigenschappen van het beeld God. En dan krijgen de deugden Gods voor den levend gemaakten mensch zoo'n groote waarde. Dan kan zoo'n mensch in den staat van de wedergeboorte, die kan geen kwaad van God hooren en zeggen, dan gaat hij preeken in zijn huis en waar hij gaat en staat. Maar zij gaan weieens te ruim in die eerste opkeering. Want als Christus in de kennisneming in die weg uit zijn ziel gaat dan moet hij sterven. Daarom kon de apostel zeggen door de bediening van God den H. Geest: Zoo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die heeft waardig geacht mogen worden om een stap verder te doen in de gunst van Christus, die Hem gevolgd is in de wedergeboorte.

Opdat God uit het stuk Zijner bediening aan hem toegepast kon worden, moest eerst de testamentmaker sterven.

Nu was diezelfde Paulus bekeerd, hij is ter aarde ge-