Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ps. 65 zegt: zonder te scheiden meer. Mocht de dag dat wij bij elkander geweest zijn (en dat wy weten wat wy hier zyn wezen doen) een boodschap zyn. Ds. Boone is dood, de prikkel is eruit en waar die eruit is daar is de dood geen dood meer. Dan zullen wy den dood aan kunnen doen maar als wij het moeten doen, geliefden, cis vreemdeling, om eenmaal in de handen van God te moeten vallen, dan zegt Gods lieve Woord dat het vreeselyk zal wezen. Daarom zou ik u gunnen en of het den Heere mocht behagen om u te verwaardigen dat er arbeid geboren mocht worden om geholpen te worden ter bekwamer tyd, terwyl God nog staat te wachten om een welbehagen te geven en te schenken aan degenen die het missen en vermeerderen die er wat van geleerd hebben, is myn wensen en bede. Hiermede zullen wij eindigen.

Burgemeester, wethouders en raadsleden, wij zyn verblijd met uw deelneming. Ook de vrienden en bekenden die van verren zyn gekomen, wy waren zeer verblijd u hier te zien, alsmede de gemeente die aan onze uitnoodiging gehoor gaven en verder gel. kinderen van uw overleden Vader en Leeraar, gij zyt zeer veel verloren; dat u die plaats in mocht nemen om elkander in raad en daad bij te staan. Dat zy zoo.

Slotzang was Ps. 89 : 2 (oude berijming).

Sluiten