Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter perse een geheel nieuw boek:

Hollandsche Geloofshelden.

Het leven en sterven van onze Oud-V aders Alardin, Boot, Beukelman, Th. enW.a Brakel, Borstius, J. v.' d. Boogert, Beugholt, Homma, Hellenbroek, Koelman, A. v. Klaveren. Lodenstein, Smijtegelt, Sappius en Justus Vermeer

EEN GROOT PRACHTWERK

Mooie uitvoering op prachtig wit papier Groot ca. 300 blz. met keurige portretten

Ongeveer eind JUNI zal dit boek

reeds COMPLEET zijn - f$!wM

DE PRIJS IS ZEER LAAG GESTELD!

Gecart. f1.75. In prachtband met goudtitels en mooi stofomslag

slechts I 2,50

WBT De gelegenheid tot inteekening op deze geedkoopa prijzen is verlengd totdat het boek zal verschijnen!

Bij verschijning n.m.l. met 1 Juli wordt de prijs verhoogd op gec. f 2.00, in prachtband f 2.75. Meer dan 200 inteekenaars mocht ik reeds op dit werk ontvangen. Wie nog verzuimde GELIEVE DIT NOG HEDEN TE DOEN!

Te -bestellen in eiken soliden Boekhandel en bij de Colporteurs.

Sluiten