is toegevoegd aan je favorieten.

Erfelijkheid en rasverbetering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERFELIJKHEID EN RASVERBETERING

DOOR

Dr. D. SCHERMERS.

Onder de vele problemen, die in onze dagen door den oorlog om een afdoende oplossing vragen, behoort zeker in het bijzonder de vraag, op welke wijze de bevolking weder moet worden vermeerderd en verbeterd. De oorlog heeft eenerzijds het leven gekost aan millioenen van mannen in de kracht van hun leven en anderzijds tal van vrouwen tot den ongehuwden staat veroordeeld, ongerekend nog al degenen, die lijden aan de lichamelijke en geestelijke ellende van een bijna chronische hongerkuur. Ten einde hierin te voorzien moet het bevolkingsvraagstuk in de eerste tijden de aandacht trekken, meer dan anders. Het is te begrijpen, dat velen daarvan gebruik zullen maken voor pogingen om tot zoogenaamde rasverbetering te komen.

Men wijst er op, dat het niet gelukt is het menschdom te verbeteren, niettegenstaande aan de sociale verhoudingen en vooral aan de opvoeding en het onderwijs zooveel meer zorgen worden besteed dan vroeger. Men acht het daarom noodzakelijk vooral de voortplanting beter te regelen en te zorgen, dat minderwaardigen zich niet vermenigvuldigen. Deze zijn immers een voortdurende bron van last voor de maatschappij en belemmeren alle blijvende verbeteringen. Hunne kinderen worden misdadigers, prostituees, dronkaards, of bedelaars en wat ligt dus meer voor de hand, dan dat zulke individuen eenvoudig van de voortplanting worden uitgesloten? Indien het mogelijk was zulk een sterilisatieproces op eenigszins groote schaal in te voeren, zou men daardoor een groote weldaad aan het menschdom bewijzen. Niet alleen zou men elk jaar millioenen aan uitgaven besparen, maar bovendien zou ook het gehalte der menschheid ontzaglijk verbeteren. Gevangenissen, gestichten, ziekenhuizen zouden grootendeels kunnen worden afgeschaft, vrede, voor-

S. m P. I, 10 20-21*