is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfelijkheid en rasverbetering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander en ook bij een nauwkeurig onderzoek kon men daarvan geen nadeelige gevolgen bij de kleinkinderen ontdekken.

In ons land werden dergelijke onderzoekingen gedaan door Büchner bij de bevolking van Schokland en van Katwijk en ook hij heeft geen ongunstige resultaten gevonden. Maar toch zal men in elk geval zeer voorzichtig zijn en aan deze onderzoekingen geen al te groote beteekenis toekennen. Het is toch duidelijk, dat wanneer in een familie ziekelijke eigenschappen voorkomen, deze zich bij de nakomelingen gemakkelijk zullen ophoopen. De ervaring leert dan ook, dat niet zelden de kinderen uit zulk een huwelijk blind of doofstom zijn, soms komen ook idiotie en krankzinnigheid voor. In de wetgeving van Mozes zijn dergelijke huwelijken verboden.

Bij de psychosen is het onderzoek naar de erfelijkheid zeer moeilijk, omdat de ziektebeelden dikwijls alles behalve scherp begrensd zijn, zoodat men in een bepaald geval soms niet weet of men iemand ziek of gezond moet noemen. In sommige families heeft men erfelijke eigenaardigheden, die zoo licht kunnen zijn, dat zij als een nuance van het karakter moeten worden opgevat, terwijl zij in andere gevallen een bepaald ziekelijk karakter dragen. Indien men met dergelijke afwijkingen rekening houdt, dan bestaat er volgens de onderzoekingen van Diem niet zulk een groot verschil in erfelijke belasting tusschen gezonden en zieken. Maar deze verhouding, die bij krankzinnigen in de gestichten 67 tot 78 was, verandert geheel als men alleen rekening houdt met de directe belasting door de ouders, zij wordt dan 2 tot 18.

Daarbij komt nog, dat het dikwijls niet mogelijk is een bepaald kenmerk aan te wijzen, dat als eerste aanleg der ziekte moet worden beschouwd en dikwijls heeft men zelfs den indruk dat er een reeks van kenmerken bestaat. Dit maakt het uiterst moeilijk om een vasten maatstaf aan te leggen, vooral als men daarbij nog rekening moet houden met verschillen in nataliteit en mortaliteit. Bovendien zijn er soms factoren, waarop niet te rekenen viel, b.v. een zekere vijandschap, die tusschen de kiemcellen schijnt te bestaan, al zijn> zij overigens volkomen gezond. Het blijkt b.v. dat een gezond echtpaar soms niet anders dan mikrocephale kinderen voortbrengt, terwijl bij hertrouwen gezonde kinderen