Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aartsbisschop van een vuitschen bisschop, waartegen uit het obgpunt van canoniek recht geen ovei'wegend bezwaar bestaat, zal zéker volgen. Men weet, dat de Duitsche bisschoppen zonder onderscheid op het laatste Vaticaansche Concilie krachtige oppositie gevoerd hébben tegen het onfeilbaarheidsdogma, maar later met-onbegrijpelijke karakterloosheid het hoofd in den schoot gelegd.

Mijn wensch is, dat de vertaling van deze brieven iets moge bijdragen om meer kennis te verspreiden van onze Oud-Katholieken, en daarmee recht worde gedaan aan lien, die ten allen tijde getoond hebben rechtgeaarde Nederlanders te zijn, meer dan die Katholieken, die blind het "wachtwoord van Rome volgen en geen andere grondwet kennen dan den Syllabus.

V. D. KULK.

Den Haag, 29 Februari.

Sluiten