Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volstrekt noodzakelijk zijn, indien zij niet willen leven en sterven als de van de goddelijke genade verstootenen. Maar zie, in Nederland is eene Oud-Katholieke Kerk van zes a zeven duizend zielen, in het bezit van een aartsbisschop en twee bisschoppen, die volgens de tegenstanders van het onfeilbaarheids-dogma niets van zijn priesterlijke voorrechten verloren heeft, die priesters kan wijden, bisschoppen kan aanstellen, overal waar er behoefte is; en deze Kerk, welke reeds het slachtoffer werd van 's pausen willekeur , toen de onfeilbaarheid nog niet als dogma was afgekondigd, staat geheel op hetzelfde geloofsstandpunt als de tegenstanders van deze dagen.

Gij ziet welke gevolgen uit het bestaan van onze Katholieke bisschoppelijke Kerk van Nederland kunnen voortvloeien. Zij zou het heiligdom kunnen worden, door Gods Voorzienigheid bewaard en beschermd om het kostbare pand der echte Katholieke overlevering ongeschonden te bewaren. Als de anti-onfeilbaarheidsbeweging zich uitbreidt, zal zij uit haar en in haar het levensbeginsel putten, door haar zal zij zich terstond aansluiten aan de apostolische opvolging; de gewijde weg der goddelijke genademiddelen is dan niet afgebroken, de oude ware Katholieke Kerk zal zich weder kunnen verheffen.

Sluiten