Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oud-Katholieke Kerk in Nederland, hoezeer ook geacht in het land, is het niet gelukt om zich met een belangrijk zielental staande te houden.

De groote menigte der Katholieken wil niets van haar weten, niet zoo zeer uit afkeer, maar uit vrees voor scheuring en uit behoefte aan volstrekte zekerheid, wat de eigenlijke grond is van den geheelen Katholieken godsdienst. De groote menigte der Katholieken kan het denkbeeld niet verdragen, dat zij met Rome in onmin is. Zullen de tegenwoordige bestrijders van het pauselijk despotisme gelukkiger zijn dan hun voorgangers in de 18de eeuw? Dat is de vraag.

Dit is zeker, en dit punt wilden wij vooral doen uitkomen, dat, zoo zij talrijk genoeg worden om gemeenten op te richten en wettig gewijde bisschoppen noodig hebben, er in Holland bisschoppen zijn uit een canoniek oogpunt even wettig als die van Montauban of Nimes. Die bisschoppen kunnen alles verschaffen, wat tot het priesterschap noodig is.

Men zou van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland bijna zeggen, wat eens van Bethlehem gezegd is: Ofschoon de minste onder de steden van Juda, zal uit u de zaligheid voortkomen.

Sluiten