is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland, een ernstig woord aan Vorst en Volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de opbrengst van dit stukje bestemd is ten voordeele van de Evangelieverkondiging in de nieuw op te rigten Colonie, zoo moeten de uitgevers vóór het vertrek van den ondergeteekende, het bedrag der verkochte Exemplaren verrekenen, weshalve dit stukje wordt afgeleverd tegen contante betaling.

H. P. SCHOLTE, V. D. M.