Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT.

In de aanteekening A op bladz. 62 heb ik geschreven: ik heb na de maand Julij geen antwoord meer ontvangen. Onder het afdrukken van dit stukje heb ik na de toezending van het nummer der Reformatie voor November, met eene gelukwensching, bij gelegenheid van Zr. M'. geboortedag, weder een gewoon antwoord ontvangen bij kabinetschrijven van 16 December. Waaraan deze nieuwe oplettendheid moet worden toegeschreven, weet ik niet. Ik oordeelde echter dit nog te moeten mededeelen, ten einde naderhand geen verwijt te hooren, dat ik iets had achtergehouden.

INGESLOPENE DRUKFOUTEN.

Bladz. 9 reg. 14 v. b. staat: ik weet dat dat; moet zijn: ik weet dat

• 10 » 8 » » » vraagt; » » vraag.

> 11 > 11 v. o. » als ware; » » al ware

| 23 ■ 3 ■ > » ' : derwaats; » » : derwaarts

Sluiten