Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liturgie.

Zingen: Ps. 27 : 7.

Schuldbelijdenis: Ps. 25 : 5b.

Genadeverkondiging: Jes. 1 : 16—19.

Zingen:

Lied (Proeve v. Uitbr.) 45 : 1, 2, 6, 7 (Eu. Gcz. 273 : 1, 2, 6, 7).

Lezen;

1 Petr. 5 : 6—11.

Zingen:

Lied (Proeve v. Uitbr.) 44 : 2, 5 {Ev. Gez. 51 : 2, 5). Ps. 73 : 13.

Tekst: Mattheüs 6 : 24—34.

Niemand kan twee heeren dienen; want öf hij zal den eenen haten en den anderen liefhebben, öf hij zal den eenen aanhangen en den anderen verachten. Gij kunt niet God dienen en den Mammon.

Daarom zeg ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleeden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleeding?

Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch

Sluiten