Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij p. van zweeden te Groningen is verschenen:

I. Beknopte geschiedkundige inleiding tot den Heidelbergschen Katechismus, ten dienste van hen die de prediking over den Katechismus bijwonen 27 Cts. de 25 Exempl ƒ5,00.

II. Kleine gebeden (in rijm) voorkinderen. Een geschenk van Moeder. 5 Cts. de 25 Exempl. . . • ƒ1,00.

III. Verzameling van Albumversjes en bloemenspraak, 3de vermeerderde druk. ƒ0,30.

IV. Julius Keil, De Dorpspredikant. . . . ƒ1,50.

V. Dr. R. Bennink Janssonius, deRomano Catholicorum, qui vulgo Jansenistae dicuntur, historia et principiis. t .... /1,50.

VI. Gruno's Zegefeest, den 28 Augustus fOflb.

VII. Jonge dooden. Zuchten en zangen. Aan wee-

nende Moeders opgedragen. ... • ƒ0,60.

VIII. Lentebladen . • • Z1,50-

IX. -< Legenden van Herder ƒ1,20.

X. Vrouwenleven. Zangen des geloofs en der

liefde, in ultramarijn verguld op snee. . . ƒ1,50.

Sluiten