Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan, onze belangstelling, onze toewijding, onze hulde niet waardig? Vrienden, ik heb uit de warmte van mijn hart dit woord geschreven. Er zit zeker heel weinig logica en nog minder dogmatiek in, maar er ligt wel een groot en hartelijk verlangen naar uw heil en naar uw geluk aan ten grondslag. Ik b en verzekerd dat ook gij, wie gij ook zijt, er beter van wordt, er gelukkiger aan toe zult zijn, uw rust en uw vrede zult vermeerderd zien, wanneer gij Jezus Christus, den Zone Gods, den Zaligmaker der wereld, den Heiland van zondaren, als uwen Heere en Meester hebt aangenomen. God helpe u dien stap te doenl

O Vredevorst, Gij kunt gebieden Den vrede op aard en in mijn ziel. Doe eiken zondaar tot U vlieden. Dat al wat ademt voor U kniel'! Dit zal de God des heils bewerken. Hij zal den zetel, U bereid, Met recht en met gerichte sterken — Hem zij de lof in eeuwigheid]

Sluiten