Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED.

O Heere Jezus Christus, Koning der wereld, Koning ook van mijn arme, zondige hart, ontferm U over de volkeren dezer aarde en breng hen door Uwe Evangelieboden tot de kennis Uwer waarheidl Heiland, Hoogepriester en Verlosser, laat zij, die U nog verwerpen, ook helaas mede door het gedrag Uwer naambelijders, door Uwe onwederstandelijke liefde gewonnen en gezaligd worden! Lam Gods, dat de zonden der wereld draagt, ontferm U onzer! Amen.

Sluiten