is toegevoegd aan uw favorieten.

Acta der Conferentie van gecommitteerde kerkeraadsleden, gehouden te Amsterdam in het lokaal Frascati, op Woensdag 11 April 1883, van des Voormiddags 10 tot des Namiddags 4 uren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. J. E. Steenbakker, Morilyon Loijsen, Naarden. G. D. J. van Dijk, Aljen. G. Ds. W. Kraijenbelt, Amsterdam. G. A. Yiijhof, Barendrecht. G. W. van den Brink> Ecliteld. G. Ds. T. J. Ringeling. Lexmond. J. C. Linck, Naarden.

Jb. van Haften, Vlaardingen. G. Ds. F. Lion Cachet, Valkenburg. G. H. "VV. Middelbeek, Utrecht. J. Bos, Zoetermeer.

J. Kamerling, Woerden. J. Slotemaker, Broek op Langen-

dijk. G.

P. D. de Ruiter, Harlingen. G. J. van Alewijk, Abcoude. G. H. de Vink, Haarlem. J. Rijnsburg Sohl, Ouderkerk a/d A. P. van der Gaag, Loosduinen. G.

G. L. Bakhuijsen, Nieuwer-Amstel. J. v. d. Sijs Jr., Barendrecht. G. Ds. F. Fortuin, Heeg. G.

W. Scherpenzeel, Lexmond. G. A. Wouda, Meppel. G. Ds. J. Ph. van der Land, Rotterdam. G. K. de Groot, Noordeloos. G. J.D.vanRamshorst, Nijkerk o/V. G. Dr. C. C. Schot Cz., Tolen. G. Gt. W. Scheuk, Loosduinen. G.

H. de Vries, Groningen.

J. P. Bouwer, Waarder. G. Ds. J. C. K. Nonhebei, Vlaardingen G.

J. Prinsen, Steenwijk.

Ds. J. Vermeer, Zwolle.

Ds. H. Groeneveld,Hoogblokland.G.

A. Verheij, Rotterdam.

H. van Werven, IJselmuiden. G.

J. G. v. Schalkwijk, Uithoorn. G.

H. Bosse broek, Amsterdam.

J. C. Terlouw, Neerlangbroek. G.

G. K. Schoep, Rotterdam.

A. van Baren, Oudewater. G.

Ds. G. Klaarhamer, Montfoort. G.

A. F. Brade, Amsterdam.

G. Verweij, Leimuiden.

Ds. A. van Veelo, Waarder. G.

Ds. J. G. Bruining, Vreeswijk. G.

Ds. J. ^T. Kohier, Loosduinen. G.

Ds. P. Deetman, Amsterdam. G.

Ds. H. Doornveld, Eemnes-

Buiten. G. Ds. E. Jansen Schoonhoven,

Aksel. G.

W. Pruissen, Haarlemmermeer. G. M. de Jong, Reitsum. G. Dr. W. van den Bergh, Schaarsbergen, G. O. Roost, Leimuiden. G. II. Lutten, Staphorst. G. C. A. Stoové, Zeist.

Ds. Kraijenbelt van Amsterdam, hiertoe door den Voorzitter mtgenoodigd, dóet nu een kort openingsgebed, waarna hij der vergadering verzoekt te zingen Ps. 133 het eerste en het laatste vers. Hierop deed hij voorlezing van Jesaia 54 : 10—17. Met dat woord, vervolgde daarop spreker, dat woord des Heeren, heet ik u welkom, opgekomen broederen. Het is mij eene vreugde zoo velen uwer te mogen aanschouwen. Nu dan, moge Gods woord: „Alle mstiurnent dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken ons in deze droevige tijden tot troost zijn. Want wel is de druk zwaar, en over dien langen druk van nu omstreeks vijftig jaren zou ik lang kunnen uitweiden, maar er is slechts tijd om dit kortehik aan te stippen. In die jaren hebben de door Gods genade aan de waarheid en de belijdenisschriften vasthoudenden alles geprobeerd, maar het was bij de Haagsche Synode een kloppen aan doovemans