Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thorbecke in zijn volle kracht was en een kring om zich heen had te sterker omdat hij bestond uit zelfbewuste, fiere mannen in de kracht van hun leven en van hun trouw aan de grondwet. De machteloosheid had den koppigen man moeten leeren. Hij heeft er niets uit geleerd. Toen hij niet meer gekozen werd, zocht hij door de macht van zijn geld en zijn pen naar mannen. Hij vond er een. Daniël Koorders werd gekozen. En als deze Daniël Koorders niet zoo voos was geweest, dan had die man 't verder gebracht dan Groen-zelf, want Koorders had behalve bij den ouden Stahl ook bij Montesqieu, — behalve bij Groen ook bij Thorbecke schoolgegaan. Willen leeren. Koorders zou ook niet berust hebben in de bemoeiing van den staat in kerk en school doch langs grondwettigen weg iets hebben verkregen.

Maar Koorders stierf als een oud man op middelbaren leeftijd en de partij van den vooruitgang was toen nog onverzwakt. De partij van Groen lag weer langs den grond te schuifelen met haar lantaarn en zocht weer een man voor haar zeventiende-eeuwsche zaak. Wie zou de leiding op zich nemen van deze vermomde klerikalen? Die niet eens ronduit durfden zeggen wat zij wilden omdat het zoo strijdig met alle ontwikkeling was? Die juist nog het noodige inzicht hadden om zeker te zijn dat zij voor het levende geslacht niets beteekenen maar wellicht ten beste van het toekomstig geslacht een aanslag konden wagen op de volksschool? Dat was het éénige. In '57 was de wet op het onderwijs tot stand gekomen waardoor de kern der mannen van den vooruitgang en des behouds er in geslaagd was de volksschool te zuiveren van allen kerkelijken walm. Er was inderdaad door die wet een volksschool tot stand gekomen: een school, waar alle kinderen van alle Nederlanders konden onderwezen worden om

Sluiten