is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. A. Kuyper is geen vertegenwoordiger van het Nederlandse volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, vrienden! het vermoeit mij uitermate van dezen man te spreken. Nochtans word ik er onwederstaanbaar toe gedreven. Ik gevoel dat ik moet omdat ik dezen man beschouw als iemand die zich aan ons opdringt als onzen tolk, terwijl zijn klerikalisme onze ergste vijand is. Neen, wij hebben van de maatschappij beter gedachten dan dat zij genoegen zou nemen met zijn laster tegen de menschelijke natuur.

Deze kristelijk-historische mensch is lid der Tweede Kamer op een o ogenblik dat de partij des vooruitgangs onderling verdeeld is. De partij die Groen te machtig was en waarvoor Koorders den onwilligen hoed moest afnemen, is gelijk aan de verstrooide schapen die geen herder hebben , nu een Kuyper op haar afkomt, die voor niets terugdeinst.

Als echt antirevolutionair zoekt hij de omwenteling.

Als kristelijk-historisch Standaardschrijver, zoekt hij de hand der ultramontanen.

Als echt evangeliedienaar werpt hij twistappelen om zich heen.

Zulk een karakter keurt de rechtschapen Nederlander af. Heel wel. 't Is geen karakter. Maar in het troebel water dat onze staatsburgerlijke toestand nu biedt, zal Kuyper visschen. 't Is om de volksschool te doen en de kans staat schooner dan ooit. Onder allerlei vormen en namen poogt hij toegang tot de kinderen te krijgen voor ' zijn zendelingen en zijn pakken Standaards. De jongste vorm heet restitutie.

Daar het ons allen ernstig te doen is om van dit Kuyperelement, dat van Vloten verleden jaar zoo terecht noemde: uit de nachtschuit, de Kamer en de maatschappij vrij te