is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. A. Kuyper is geen vertegenwoordiger van het Nederlandse volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zijn, ook elkander te verdragen hun gansche leven! Want dat maakt de kracht uit van een volk.

Zoo is, naar mijn bescheiden meening, de werkelijke loop van het kindergeding. Elk ouderhart kan hem beproeven; ik geloof dat elk ouderlijk gevoel er voor pleit. Heb ik mij hierin niet bedrogen, dan zal dit vlugschrift opwekken tot belangstelling in den strijd die er wordt gestreden om de heerschappij over de kinderen. Dan zullen kinderliefde en vaderlandsliefde zich laten gelden in de geduchte vraag: zal de volksschool in de handen der priesters overgaan?

Ja, zeggen Kuyper en zijn ultramontaansche vrienden.

Neen, zegt elk liefhebbend ouderhart.

Die warme ouderharten maken onze hoop en ons vertrouwen uit. Duizenden in ons land zullen bij de verkiezingen mij nazeggen: „Ons voorgeslacht heeft gestreden om het priesterjuk af te schudden; wij zijn nog even wars van priesterregeering, wij zullen dien strijd voortzetten." Willen de klerikalen hun belasting terug hebben? Dan zijn zij geen burger meer, de rijksschatkist en de gemeentekassen zijn voor iets anders bestemd Öan ons over te leveren in de handen der priesters. Als wij de kinderen gymnastiek en muziek willen laten leeren, dan zijn wij niet zoo dwaas om te zeggen tot den staat: „geef ons wat van onze belasting terug, want wij willen onze kinderen iets laten leeren wat in de volksschool niet kan gegeven worden." Wij betalen zoo iets zelf evenals ons godsdienstonderwijs. Wij laten gaarne de volksschool onderhouden uit onze volle belasting omdat zij de kweekplaats is van de kinderen tot mensch en burger. En wie van zijn belasting wil terughebben om Standaardscholen op te richten