is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der liefde tot elkander, het feest hunner vereeniging. Eene eigenlijk gezegde handeling zou in het Hooglied gemist worden.

Gaandeweg echter begint zich eene andere beschouwing van het Hooglied baan te breken. Zij heeft het oog voor een derde, die wel op donkeren achtergrond verscholen, maar toch de voornaamste figuur in het heilig drama is. 't Is de landelijke vriend en verloofde van Sulammith. Deze, zelve eene dochter des lands, is te kwader ure onder Salomo's maagden opgenomen, en heeft nu de verzoekingen te doorstaan, waarin diens liefdesbetuigingen haar brengen. Onder alles echter blijft zij haren bruidegom getrouw. Salomo laat ten laatste van haar af. Toch kan de vereeniging met haren verloofde nog niet voltrokken worden; de toekomst eerst volmaakt beider geluk.

Wie nu ook bij deze opvatting van ons lied er niets dan een minnedicht in ziet, is buiten staat om het in zijn geheel te verklaren. Hoe toch zal men den sleutel vinden tot wat in dit lied gezegd wordt van wijngaarden, die Sulammith hoeden moest, van een wijngaard, dien zij niet gehoed heeft, en van wijngaarden, waaromtrent overeenkomsten worden getroffen, i : 6; 8 : 12? Neemt men echter aan dat ons lied een historischen achtergrond heeft, dan bezit men een sleutel, waarmede men deze raadselen ontsluit. Door dezen shistorischen achtergrond* verstaan wij de gebeurtenis, die tot vervaardiging van ons