Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonheid door haar te vergelijken bij de «paarden en de wagenenc van Farao. De Egyptische paarden stonden destijds zeer hoog aangeschreven ; zij waren trouwens sterk, vurig, en welgebouwd. Voor den krijgswagen gespannen kwam hunne fierheid ten volle uit; dienen konden zij tot model voor Jobs schoone beschrijving van het strijdros, Job 39 : 22—28. Waarschijnlijk geeft Sulammith, door de fiere houding, die zij tegenover den koning aanneemt, zelve deze aanleiding om haar bij het Egyptisch ros te vergelijken. Men kan toch aan haar zien dat zij door geen vleierij zich zal laten winnen; de herder wint het in haar hart van den koning.

Salomo vaart voort met hare bekoorlijkheid te prijzen. De spangen, van welke hij spreekt, zijn versierselen, die men gebruikt om iets te omspannen of bijeen te houden, zooals arm- en voetbanden, oor- en neusringen, en dergelijke. Hier worden versierselen bedoeld, die de wangen geheel of gedeeltelijk omsloten. Het snoer, dat haren hals omsluit, is saamgesteld uit paarlen, in de oude dagen niet minder hooggeschat dan thans. Opmerking verdient het dat de koning niet de versierselen prijst; dit toch zou voor zijn oogwit, het hart der maagd te winnen, eer schadelijk dan voordeelig zijn geweest; neen hij prijst wat zij omvangen.

Aan den lof voegt hij eene belofte toe: wij — hij spreekt in 't meervoud, zoo ten minste de maag-

Sluiten