is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 : ii, terwijl de vooral in de lente gevaarlijke, alles verschroeiende Oostenwind eer te vreezen is dan te begeeren. De Noordenwind daarentegen brengt koelte aan, die in de lente wel eens tot koude overslaan kan, maar voor de ontwikkeling der vruchten nuttig is, omdat hij de lucht zuivert. De Zuidenwind, die in het heilige land slechts zelden voorkomt, brengt de warmte aan, die niet minder noodig is, om den hof vrucht te doen dragen. Dat de Noordenwind uit zijnen slaap opwake, en de Zuidenwind zijne komst verhaaste. Zoo wil het Sulammith. Niet zoozeer wil zij dat om de vruchten van haren hof tot rijpheid te brengen, maar opdat de specerijachtige geuren, die deze in zich bevatten, zich verbreiden, en haren Geliefde tot zich lokken. Dat kunnen alleen de Noorden- en de Zuidenwind doen; het regenbrengende Westen en het verdorrend Oosten zouden het tegendeel uitwerken. Wel mag het beeld dan welgekozen heeten.

Thans wordt de wensch geuit, op den toon van het smachtend verlangen, dat de Liefste tot zijnen hof komen, en zijne edele vruchten genieten mocht. Liefde is verlangen. Hier spreekt zich het verlangen van het echte Israël naar de komst van den Messias zeer sterk uit. De ware kinderen Abrahams wenschen met hunnen vader om den dag van den Messias te mogen zien. Daarom begeeren zij zeer om waardig te zijn Hem te ontvangen. De adem Gods, de Geest, die de