is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijnen vruchtbaar en beminnelijk maakt, bereide zijne bruid voor tot zijne komst, 't Is de stem der Simeons en der Anna's, die wij hier hooren. De gemeente verlangt bekleed te worden met het witte kleed der oprechtheid en der liefde, het kleed dat Nathanaël droeg, omdat de bruidegom komt, dien zij zijner waardig begeert te ontvangen. Hijzelf make haar zoo beminnelijk in zijn oog, dat zijn verlangen naar de volle vereeniging met haar zijne komst tot haar verhaaste.

Indien er geene liefde is zonder verlangen naar den geliefde, dan mogen wij onszelven wel onderzoeken of wij Jezus waarlijk liefhebben. Hem liefhebben wordt trouwens ook in de Schrift onafscheidelijk verbonden aan het liefhebben zijner verschijning, 2 Tim. 4 : 8. Is er dan geene reden om te denken aan het woord vanZefanja: doorzoek uzelf nauw, ja doorzoek nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt, 2:1. Achl vele belijders hebben lust aan vele goede dingen, maar het verlangen naar de verschijning van Christus ligt als onder de asch.