is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prinselijke afkomst toeschreef. Ook beantwoordt het een aan het ander. De welving van hare heupen doet aan het werk eens kunstenaars denken, die kostelijke halssieraden vervaardigt. De welgeronde vormen van haren schoot zijn te vergelijken bij een ronden beker, steeds met wijn gevuld, en haar lijf schijnt op eene tarweschoof, met veldbloemen tusschen de banden, die de aren bijeenhouden. De vergelijking van hare borsten met de tweelingen eener ree is ons reeds uit 4 : 5 bekend. De elpenbeenen toren, waarbij de blankheid van haren hals wordt vergeleken, is niet nader aan te wijzen ; dat men echter elpenbeen gebruikte om er huizen mede te versieren blijkt uit 1 Kon. 22 : 39. Ook van de vijvers van het Rubenitische Hesbon, bij de poort dezer volkrijke stad gelegen, waarbij hare oogen worden vergeleken, weten wij niets anders. Slechts een ommuurde, maar uitgedroogde vijver, is in het thans verlaten Hesbon nog over. Bij den toren van Libanon, die naar Damaskus uitziet, hebben wij te denken aan een versterkten wachttoren, van welks hoogte men van verre de nadering eens vijands bespeuren kon. Haar hoofd gelijkt den Karmel, den welbekenden berg, die bij de profeten steeds voor beeld der schoonheid geldt, vanwege de wouden, waarmede zijn kruin prijkt, door grasrijke dreven afgewisseld, terwijl kruiden en bloemen zijnen voet bedekken. Wat van haar hoofd afhangt, de met purperen draden doorvlochtene