is toegevoegd aan uw favorieten.

Emigratie van Nederlanders naar onze overzeesche bezittingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben hunne talrijke bewoners. Hagedissen vooral, grooter en kleiner, schuifelen door het gras heen, en, al is het niet het hertedier van liet hoogwoud, reeën van verschillende soort zijn daar soms bij kudden te vinden. Dat zijn dan de steppen van Suriname, die hoewel zij veel overeenkomst hebben met de Braziliaansche Pampas, daarin verschillen dat zij meer uit een galvenden grond bestaan, hoewel zij korter bij Cayenne meer den Braziliaanschen vlakken grondvorm aannemen. Brazilië heeft zich echter, gelijk wij zagen, de Pampaa meer ten nutte weten te maken; maar er is volstrekt geen reden, waarom men ook hier niet die grasrijke velden, gelijk daar geschiedt, voor een rijken veestapel van runderen zou kunnen gebruiken.

De bergachtige streken zijn bijna geheel onbekend. Wij hebben nog in Suriname geen Yon Schomburgk gehad die tot aan de uiterste grenzen, gelijk hij, met een schat van kennis toegerust dat in Britsch-Guijana gedaan heeft, het land doorkruiste. De gebergten zullen evenwel ook hier wel uit graniet, gneis en quarts bestaan. In Venezuela ligt tusschen de Savane en den voet van het hoogere gebergte het goudveld, een plateau van een kalkaardig en feldspaatachtig gesteente. De Surinaamsche berglanden bevatten ook ongetwijfeld goud- en zilveraderen. Latere onderzoekingen van Noord-Amerikanen bewezen dat. Tot nog toe zijn deze, met niet noemenswaardige uitzonderingen, onaangetast gebleven. Men weet daarvan in kort bijgelegene landstreken beter partij te trekken. Zoo als in Venezuela, waar verschillende Maatschappijen (6 in getal) met rijke uitkomsten l) werkzaam zijn, en zoo als zelfs in het kwijnende Cayenne geschiedt, alwaar aan eene Maatschappij concessie is verleend, welke reeds een niet onaanzienlijke opbrengst van goud heeft ontvangen en het laatst maandelijks 13 kilogrammen gouds, met 100 arbeiders bewerkt, pl. m.40.000 Fr. opleverde.—

Van dien rijken Surinaamschen bodem is evenwel slechts een

') Een dier Maatschappijen, de Orenoco gehecten , verkreeg van April 1869 tot December 1871, 34.000 oneen goud ter waarde van 1 mil. Dollards, met eene zuivere wiust van % mil. Dollards. —