is toegevoegd aan uw favorieten.

Emigratie van Nederlanders naar onze overzeesche bezittingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duur te wachten bl. 27. — Voorkeur daarvoor van Suriname zelfs boven de Oost bl. 27. — Betere uitzigten voor Neêrlands handel en zeevaart bl. 28 — meer veiligheid bl. 28. Bijzondere voordeelen van Suriname — nabijheid bl. 28 — beter binnenlandsche communicatie bl. 28. — over veiliger perceelen te beschikken bl. 28 eenheid van volk, taal enz. met Nederland bl. 29. — door arbeid geen prestige gekwetst bl. 29.

De Emigratie daarheen moet echter voorbereid bl. 29 — aanvankelijk geen groote schaal bl. 29 — voorbeelden daartegen bl. 29. — Portugezen, Gedeporteerden bl. 29, 30. — Oorzaken waarom niet bl. 31. — Ter voorbereiding eene voorhoede van 10 a 12 huisgezinnen bl. 32 — nabij Paramaribo, onder een Directem bl. 32.— Tegemoetkoming door voorschotten bl. 32 — kosten-berekeningen bl. 33, 34. — Behoefte aan die proefneming bl. 35. — Haar gewigt en waarde bij een goed slagen bl. 35, Het principe van mogelijkheid van veldarbeid aldaar dan bewezen bl. 35. — Gunstige uitzigten daarvoor, beter dan een O. I. bl. 36. — voordcel eener stad als Paramaribo als centraalpunt, bl. 37. — Doch geene benadeeling van de Oost door de "West of omgekeerd bl. 37, Nederlands veelzijdigheid in de XVII Eeuw bl. 37, nu na te volgen bl. 38. — Onze volkstaak is intensief te werken bl. 38. — Nationale waarde der Emigratie bl. 35, historisch bewezen bl. 39, zoo zij het ook nu — Tijdigheid vau maatregelen daarvoor bl. 39, zoowel voor de O. I. als naar Suriname bl. 40. — Het laatste vooral te hulp te komen door deze radicale hulp bl. 40.

Doch geene Emigratie bedoeld ten bate van het oude plantagewezen bl. 37, dat pl. wez. op den duur niet op te houden bl. 40. ■ De Koelies niet talrijk genoeg bl. 41, Demerary niet te vergelijken bl. 41. — Ondergang, hoezeer te bejammeren niet te vermijden bl. 41. — het jaar 1873 bl. 42. — Geen Regeringsverandering zou baten bl. 42. — toch hoop van dragende te houden, hoewel niet voor alle plantages bl. 42. — Blijvende bezwaren van