Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOT.

Insulinde en Guyana. Ons deel in het laatste bl. 62.— Waarde voorheen bl. 63, maar thans bl. 63, kampstrijd om het leven bl. 63. — Is dat straf of vloek ? moet niet blijven bl. 63. — Onze volkstaak — krachtig streven. — Hervatting van het vroegere bl. 64. - Edele en roemvolle taak bl. 63., — Dan de kolonie weder tot glans — eene dankbare dochter voor het Vaderland en een waardig toevlugtsoord bl. 64.

Sluiten