is toegevoegd aan uw favorieten.

Het christen-socialisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de honger op den drempel van zooveler woningen neergehurkt gaat zitten, dan is de oorzaak te zoeken in de uiterst gebrekkige organisatie van den arbeid en in de schromelijk slechte verdeeling van het resultaat der productie"-

Uit deze aanhalingen blijkt de juistheid van de bovengenoemde karakteristiek: sterk van sentiment, zwak in zijn omlijning was dat eerste christen-socialisme.

Naast Lamennais, dien sterken diepen geest met een hart vol liefde en rechtvaardigheid en daarom vol leven — „want de rechtvaardigheid, dat is het leven, en de naastenliefde, dat is wederom het leven, en wel het zoetste en rijkste leven" — treden in het midden van de negentiende eeuw nog twee figuren naar voren, die van de Engelsche geestelijken klngsley en maurice j), twee hooge en zuivere karakters, als de eerste van een prachtig en zuiver gevoel, als hij ook nevelig in hun oeconomie. In de tijden van de Chartistenbeweging begonnen zij met de uitgave van een weekblad: Politics for the people. Het eerste nummer verscheen 6 Mei 1848. Voor de stemming, waarmee zij dit werk ondernamen, is teekenend de volgende uitlating uit het voorwoord. Na gezegd te hebben, welke vraagstukken zij zich voorstellen te behandelen, kiesrecht, verhouding van kapitalist en arbeider en dergelijke, vervolgen zij: „Het is plicht kalm over deze kwesties te spreken; het is zonde ze koud te behandelen. Want men kan ze niet scheiden van de levensomstandigheden van hen die hevig lijden. Als wij niet meevoelen met hun ellenden, zijn wij niet in staat te beoordeelen de geneesmiddelen, die zij zelf voorstellen of die anderen voor hen hebben voorgesteld. Dit meevoelen willen wij in onszelf en in onze landgenooten aankweeken. Hoe nuchterder het is, hoe sterker het zal zijn".

*) Zie over hen Quack.