Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FONDS-CATALOGUS DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ tb BAARN.

Dr. J. Rutgers, De ontwikkelingsgeschiedenis van den Godsdienst. f 0.40

Dr. J. Riemens Jr., De wereldraadsels opgelost? (Ernst Haeckels wereldbeschouwing). f 0.40

Dr. H. A. Haentjens, De persoonlijkheid van Jezus Christus f 0.40

Prof. Dr. P. Wjernle, De Bronnen voor de geschiedenis van Jezus (Wat weten wij van Jezus?) Bewerking van Dr. J. Herderschee. f 0.60

Dr. L. Ross, W. Q Judge en een leerling, Het Hypnotisme en zijn gevaren f 0.40

E. M. ten Cate, Kunst in plaats van Godsdienst? 10.40

In „REDELIJKE GODSDIENST" (zie blz. 14 onder „Periodieken"):

S. K. Bakker, Over de zekerheid van Gods Bestaan

f 0.40

In de serie „PRO EN CONTRA" (zie blz. 13 onder „Periodieken"):

Theosophie (Pro: W. G. Reedeker; Contra: Dr; H. M. van Nes). f 0.40

Spiritisme (Pro: J. S. Göbel; Contra: Dr. A. J. C. Snijders).

f 0.40

De Modern-Godsdienstige richting (Pro: Prof. Dr.

H. Oort; Contra: Dr. Ph. J. Hoedemaker). f 0.40

„Evolutie" (Pro: Dr. P. G. Buekers; Contra: Prof. Dr. H.

Bavinck). f 0.40

Het Recht der Vrijzinnigen in de N. H. Kerk (Pro: Prof. Dr. B. D. Eerdmans; Contra: Dr. J. R. Slotemaker de Bruine). f 0.40

Hoe in de Neder 1. Herv. Kerk tot betere toestanden, en in iedere Gemeente tot een gewenschte verhouding tusschen Leeraar en Gemeente te komen? Woord van een ouden Predikant tot allen die de Ned. Herv. Kerk liefhebben en niets vuriger wenschen dan dat zij tot grooten bloei kome f 0.25

Opvoedkunde.

Prof. Dr. H. Bavinck, Prof. Dr. J. Woltjer, Dr. A. Kuyper Jr., P. A. E. Sillevis Smitt, Dr. J. C. de Moor en Prof. Mr. A. Anema, Christendom en Opvoeding, ing. fl.90 geb. f2.40

In de serie „PAEDAGOGISCHE VLUGSCHRIFTEN" (zie blz. 14 onder „Periodieken"):

Dr. J. H. Gunning Wzn., Oorspronkelijkheid en Navolging, opvoedkundig beschouwd. f 0.40

In de serie „PRO EN CONTRA" (zie blz. 13 onder „Periodieken"):

Neutraal Onderwijs (Pro: Th. M. Ketelaar; Contra Ds. J. B. du Buy). f 0'40

Sluiten