is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel het volk verloren ging. Wie kan hem van ongelijk overtuigen, als het belang van het volk den doorslag geeft ? En ook, met welk recht zal men zijn oordeel wraken, als hij tegen anderer meening in den dood van Jezus door het belang des volks geboden bleef achten ? Omgekeerd, stelt deze redeneering uit het belang der maatschappij de onhoudbaarheid van de evolutionistische moraal nog helderder in het licht. Want indien van achteren gebleken mocht zijn, dat de dood van éénen een zegen voor velen was, dan blijkt het vonnis des doods, door den Hoogepriester over Jezus uitgesproken, ten volle rechtvaardig te zijn geweest. Kajaphas moet dan geprezen worden om zijn vèrzienden blik. Want wat niemand vermoedde, zag hij vooruit: de dood van dezen eenen mensch was in het belang der menschheid noodzakelijk. En de gevolgtrekking ligt voor de hand : laat ons het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome. Want de historie leert het ons menigmaal, dat wat menschen ten kwade hebben gedacht, door God zeggen wij, door den loop der omstandigheden, zeggen de evolutionisten, ten goede wordt bestuurd. Als het goede zijn wezen en waarde aan het welzijn der menschheid ontleent, blijkt het goede menigmaal slecht en het slechte menigmaal goed. Het kruis op Golgotha is de schrikkelijkste misdaad en tegelijk de overvloedigste zegen.

Daarmede wordt niet ontkend, dat het goede altijd goed is voor den enkelen mensch en ook voor de menschheid. Deugd en geluk, heiligheid en zaligheid, ethos en phvsis staan met elkaar krachtens Gods bestel in verband. Aan de vlijtige hand wordt zegen beloofd. De godzaligheid heeft een belofte ook voor het tegenwoordige leven. Maar gevolg is geen grond. Het goede is niet daarom goed, wijl het goed is voor de maatschappij. Want veel is goed voor de maatschappij,