is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo goed als we macht boven recht en vergelding boven vergeving laten gaan, stellen wij intellect boven gevoel, ontwikkeling van lichaamsbouw boven karaktervorming En als Christenen zien wij in dat alles het schoone woord van Beets bevestigd :

Wat afvalt van den hoogen God

Moet vallen Een zelfde schuld, eenzelfde lot

Voor allen.

't Gezin, 't geslacht, het volk, de staat,

De kleinen en de grooten.

Verlaten wordt wat God verlaat,

Wat God verstoot, verstoten.

Wel hoort men daaglijks stem op stem

Weerklinken:

Geen nood! Wij redden 't zonder Hem"

Maar die het zeggen — zinken.