Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Dr. A. Kuijper heeft, onder den titel: Eer is teer, ■een boekje van ongeveer zestig bladzijden geschreven, bijna geheel gericht tegen een kort artikel, in de Gids van Juni j.1. door mij geplaatst. Wanneer men de eer geniet eener zoo uitvoerige bestrijding, verbiedt de wellevendheid om het stilzwijgen te bewaren, zelfs al had men niets anders te zeggen, dan dat men zich volmaakt verslagen gevoelt. Heeft men geen bewustzijn van dit laatste, dan is het mogelijk dat wat de wellevendheid reeds eischte, nog daarenboven door plicht wordt geboden. Eer is teer (niet alleen de eer van Dr. Kuyper, maar ook die van anderen) en juist daarom haar te verdedigen een dure plicht, dien niemand verwaarloost.

Ik acht dan ook een enkel woord van zelfverdediging tegenover twee beschuldigingen van Dr. A. Kuyper plichtmatig. Wat de eerste betreft, behoef ik mijne zaak niet te bepleiten, ik kan mij bepalen tot het overleggen der stukken. Dr. A. Kuyper beklaagt

Sluiten