is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn hoop, zijn verwachting, zijn vertroosting hangen er ten nauwste mede samen. Er zijn menschen, die aan inbeelding genoeg hebben; ik bedoel die ongelukkigen, die zich verbeelden vorst of vorstin, rijk of geleerd te zijn, zonder het in werkelijkheid te wezen, en die, zoolang gij hen in die inbeelding laat, daarin gelukkig zijn. Dat zijn arme, beklagenswaardige krankzinnigen!

Maar de normale, naar lichaam en ziel gezonde en zelfbewuste mensch, heeft in het leven met zijn eischen en nooden, behoefte aan feiten en zekerheid; hij heeft aan inbeelding letterlijk niets.

Immers wij leven in een wereld van feiten of daadzaken. Ons leven is dat en onze zonde, helaas! is het ook. Niet minder de beproeving, waarmede wij worstelen of de vreugd, die wij smaken mogen; de diepe behoeften van hetgemoed of de ontdekkende stemmen der conscientie en allermeest de dood als laatste vijand, die moet worden teniet gedaan en bij het licht van Schrift en geweten, het oordeel, daarna volgende.

Wij stuiten in ons leven op allerlei daadzaken, machten en hinderpalen, die ons in de ontplooiing van ons christelijk geloofsleven tot grooten hinder kunnen zijn. Zoo hadden de oudste christenen te worstelen met het vijandige heidendom van den Romeinschen Staat en den tegenstand der Joden en wij, zij het ook op andere wijze, met allerlei openbaring van afkeer en bestrijding van ons geloof en van vijandschap tegen de ons dierbaarste overtuigingen.

Tegenover dat alles nu, heb ik behoefte aan zekerheid op het hoogste gebied, zekerheid voor mijn gemoeds-