is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een God te doen, die den oprechten het licht doet opgaan in de duisternis. Nooit zal de wetenschap uw Bijbel in zijn oorsprong en inhoud uit bloot natuurlijke oorzaken kunnen verklaren en daarmede is hij dan ook ver boven de aanvallen van eenige natuurlijke wetenschap verheven. Hij wordt er niet door overwonnen en Luthek zou ook nu, gelijk in de 16e eeuw ervan kunnen zingen:

„Gods Woord houdt stand in eeuwigheid „En zal geen duimbreed wijken!"

Gemeente des Heeren, was op in de kennis en genade des Heeren door het Woord der waarheid, dat in u geplant wordt en hetwelk uwe zielen kan zalig maken. Ontvang het met zachtmoedigheid, als het u wordt gebracht. Leer het altijd beter kennen en hooger waardeeren en zoo bij toeneming dieper verstaan de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt!

Gij kent Beets, onzen Christen-zanger, een man wiens naam èn in de gemeente èn in de wetenschappelijke en hoog beschaafde kringen dezer wereld een goeden klank had. Laat mij met een enkel dichterwoord van hem mogen eindigen en beslis dan zelf, aan welke zijde uw Beets zich zou geschaard hebben, waar hij zong:

„ Dat is nimmermeer geschied,

„Kostlijkst aller boeken,

„ Dat u ongetroost verliet,

„Die uw troost kwam zoeken;

„ Dat gij hem geen goeden raad

„ Gaaft of hadt te geven,

„Die u opsloeg, vroeg of laat,

„Op den weg door 't leven".