Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mate op het terrein der Kritiek met hypothesen dan met bewijsbare resultaten te doen en, als gij die allen aanvaard hebt, ten koste van veel, dat u in de voorstelling van Israëls godsdienst en geschiedenis lief was geworden, zijt gij dan alle moeilijkheid te boven of stemt gij het Prof. Valeton niet toe, dat er kwesties blijven, wetenschappelijk voor geen oplossing vatbaar?

Zeker stelt de Schrift in haar overgeleverden vorm ons menigwerf voor groote moeilijkheden; maar vermenigvuldigen deze zich voor u niet op andere wijze? Zijn bij u alle oneffenheden en schijnbare tegenstrijdigheden gladgestreken en toegelicht, en zoo niet, wat hebt gij dan op ons voor? In wat bochten moet gij u tegenover Moderne critici wringen, om, bij de u gemeenschappelijke toepassing der kritiek, toch het feit der Godsopenbaring te handhaven en is er niet menigeen, die bij deze oefeningen zijn kritiek misschien behouden, maar het geloof verloren heeft? Het is jammer, dat wij van de werkzaamheid der Schriftgeleerden in en na de ballingschap niet meer gegevens hebben; dan zou het wellicht duidelijk worden, hoe oude stukken, die t.g.v. de wreede wegvoering naar Babel en de verwoesting van Stad en Tempel in het ongereede geraakt waren, zijn te voorschijn gebracht en geordend, en dat er absoluut geen noodzaak is die salto mortale op kritisch gebied te doen, om het Oude Testament eigenlijk van achteren naar voren te lezen en aan Mozes en David alle schriftelijke nalatenschap te ontzeggen.

Doch dat is ons nu eenmaal niet bekend.

Wat ons wel bekend is?

Ik kom nog eenmaal op dat schoone antwoord van

Sluiten