is toegevoegd aan uw favorieten.

"Onvereffenbare verschilpunten", wederlegd en vereffend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van nabij met David kennis te maken. 1 Sam. XVII: 15 deelt mede, dat David van Sauls hof weer teruggekeerd was naar Bethlehem, om zijns vaders schapen te weiden. Wel. dan was ook daardoor de herinnering aan zijn vroegeren harpspeler bij Saul zeer verzwakt. Neen, in Uw plaats had ik als bewijs voor een « onvereffenbaar verschilpunt» waarlijk niet 1 Sam XVI: 14 vlgg. gekozen, maar liever 1 Sam. XVII: 32—39. Daar wordt ons ten minste een ontmoeting van Saul en David verhaald zeer kort voor het verslaan van Goliath. Maar blijkbaar heeft de koning ook daar zijn voormaligen harpspeler niet herkend. Bovendien, als ik de geschiedenis in mijn gedachten goed in beeld breng, ziet Saul, als hij aan Abner die vraag doet, David op zijn rug; niet de gemakkelijkste manier om iemand te herkennen, vindt U wel.

«Jeremia VII :22 vlgg. zegt Jeremia, dat de Heer, ten dage, als Hij de Israëlieten opvoerde uit Egypteland niet tot hen gesproken heeft van brandoffers en slachtoffers. In overeenstemming daarmede is de voorstelling uit 2 Kon. XVII : 13 en Ezza IX: 11, dat niet door Mozes, maar door den dienst der profeten de wet aan Israël is gegeven» (vlg. Amos V: 25).

Als we nu naast Jer. VII: 22 vlgg. eens leggen Lev. 1: 7 vlgg., waar God wel degelijk, nadat Hij de Israëlieten heeft opgevoerd uit Egypteland de brandoffers en de slachtoiïers instelt, wordt dan het verschilpunt nog niet meer onvereffenbaar ? Neen, dat wordt het niet, als u Jer. VII: 22 vlgg. maar leest, zooals het gelezen moet worden, n.1. dat de Heere der heirscharen, de God Israëls, nooit gewild heeft, dat de godsdienst van Zijn volk verloopen en verzanden zou in brandoffers en slachtoffers; dat het worden zou een uitwendig, dood, vormelijk dienen van Hem.