is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw-Gereformeerde en moderne theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Mij rest nu nog iets te zeggen ter toelichting van mijne 3e stelling.

Na het sub II gezegde mag ik mij ontslagen rekenen van de taak, nog eens aan te wijzen, waarom het verband tusschen wereld en bijzondere openbaring, zooals prof. Bavinck het voorstelt, niet historisch of organisch verdient te heeten.

Het organische wonder (contradictio in adjecto) der palingenesie, die de historische betrouwbaarheid der Schrift vindiceert, welke Schrift dan eene organische bijzondere openbaring doet aanschouwen, die zich wederom organisch aansluit aan de algemeene openbaring en die beide organisch worden gewerkt door den supranatureelen God die vleesch werd in Christus — dat schijnt ons, met prof. Bavinck, wel een machtige conceptie, maar ook een vondst, waarvan wij den oorsprong zoeken niet in de feiten, maar in de psyche der groote leiders der N. Gereformeerden.

In de psyche van den oud-rector der Vrije Universiteit ligt het verband dat hij ook in onze oratie legt tusschen wereld en bijzondere openbaring, naar zijne voorstelling.

Wat in zijne psyche heeft dat bewerkt?

1. Verre zij en blijve de verdenking van minder nobele beweegredenen.

Wel vraag ik, in het voorbijgaan: hoe zou het komen, dat die verdenking in vrijzinnige kringen niet ongewoon is ? — Spreekt zich daarin alleen de geestelijke hoogmoed uit van „het denkend deel der natie"? Of ook het besef, dat in de N. Gereformeerde theologie oude termen worden gevuld met nieuwen inhoud, zoodat men is gaan spreken van eene theologie die haar aangezicht toekeert aan de ouderlingen en eene andere, die verkeert in de voorhoven der vrije wetenschap ? Of ook de afkeer van de politiek der anti-revolutionairen, die met behulp van de Roomsche

214