Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter verklaring van onderstaand schema leze men blz. i van dit paarse blaadje

C. Natuurwetenschap.

a. Biologie.

b. Physiologie.

c. Psychologie.

d. Geneeskunde.

I. Algemeene Vraagstukken; 2. Hygiene.

e. Meteorologie.

C. Staatkundig- exi Kerkelijk Leven (in Nederland).

a. Oeconomische en Politieke Richtingen.

I. Politieke Partijen.

II. Socialisme en Anarchisme.

b. Wetgeving en Rechtspleging.

c. Staatsrecht, Staatsinrichting, internat, politiek.

d. Kerkelijk en Godsdienstig leven.

I. Kerkgenootschappen, hun geschiedenis en eigenaardigheden.

II. Kerkrecht, Kerkel. instellingen, liturgie etc.

III. Godsdienstige Secten en Stroomingen (beschrijvend)

IV. De Christelijke Zending.

I. Uitwendige Zending; 2. Inwendige Zending.

V. Christelijk Gezins- en Gemeenteleven.

1. Geschriften van algem. aard.

2. Stichtelijke Lectuur.

a. rechtzinnig; b. vrijzinnig.

e. Opvoeding en Onderwijs.

1. Vraagstukken van maatsch.-zedelijken aard. \ T>. Taal, X^etteren en Xiiwist.

a. Taalkunde.

b. Schoone Letteren en Kunst.

I. Letterk. Studiën, critieken etc.; 2. Romans en novellen ; 3. Christ. Ontspanningslectuur ; 4. Lectuur voor de Jeugd.

IVoor de in dit schema passende titels zie men omzijde.

Sluiten