is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsliefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groote Denkers

(Nieuwste Wijsbegeerte)

door Dr. A. H. DE HARTOG

I. Kant. — II. Schopenhauer. — III. von Hartmann — IV. Fichte. — V. Schelling. — VI. Hegel.

Groote Denkers

(Wijsbegeerte der oudheid)

door JULIUS DE BOER

I. Heraclitus. — II. Socrates. — III. Plato. — IV. Aristoteles. — V. Philo van Alexandrië. — VI. Plotinus.

Tevens is de inteektning opengesteld op een derde reeks „Groote Denkers" (door Dr. julius de Boer) waarin de nieuwere Wijsbegeerte behandeld zal worden.

Reeds verschenen: Baco van Verulam. — Descartes (Cartesius). — Spinoza. — Locke. — Leibniz — Volgt: Hume.

De drie deelen „Groote Denkers"- (waarvan twee reeds compleet) vormen een standaardwerk voor iedere boekenkast

Per deel compleet gebonden f 2.50. Per deel in 6 losse stukken f 2.—. Afzonderlijke stukken f 0.40

Uit onzen Bloeitijd

Schetsen van het leven onzer Vaderen in de XVIIe eeuw onder redactie van Prof. Dr. S. D. VAN VEEN

Deze uitgave verschijnt in op zich zelf staande numniers van ongeveer 3 vel druks ieder. De prijs per boekje is f 0.40. Een serie van 10 nrs. (bfl inteekening) kost slechts f3.— Losse banden f 0.&0 per stuk.

De Ie (complete) serie bestaat uit: 1. Prof. Dr. S. D. van \ een, He t Kerkeüik Leven. 2. Dr. G. J. Dozy, Spel en Spelen. 3. Prol. Dr. L Knappert, Van Sterven en Begraven. 4. Prof. Mr. D. Simons, Strafproces en Strafrecht. 5. Prof. Dr. H. Brugmans, D e Post. 6. Dr. A. W. Bronsveld, De Evangelieprediking. 7. Dr. W. P. c. Knuttel, Kerk en Burgerlijke Overheid. 8. G. F. Haspels, De G e e s t e 1 ij k e P o ë z i e. 9. Dr. G. A. Wumkes, Volksgeloof. 10. Prof. Dr. L. Knappert, Trouwen en Bruiloft vieren.

De He (complete) serie omvat: 1. Wouter Hutschenruy ter, Het Muzieke v e n. 2. Prof. Dr. S. D. van Veen, Het Godsdienstonderwijs. Prof! Dr. H. Brugmans, M i d d e 1 e n van Verkeer. 4. Prof. Dr. H. Visscher, De Gereformeerde Theologie. 5. Prof. Dr. G. W. Kernkamp, De Regeering. 6. Prof. Dr. S. D. van Veen, Kerkelijke l ucht. 7 Prof. Dr. P. J. Blok, De Gilden. 8. Dr. G. A. Wumkes, Kermissen. 9. Prof. Dr. S. D. van Veen, Het Academieleven. 10. Tiddo Folmer, Het Boek en de Boekhandel.

In de Ille (slot-)serie verscheen tot heden: 1. Mr. J. van Kuyk, Het Privaatrecht 2. Prof. Th. Bussemaker, De Handel. 3. Prof. Dr. J. \\. Pont, De Dissenters. 4. Prof. S. D. van Veen, D e Kinderdoop bij de Gereformeerden. 5. H. J. Westerling, Het Lager Ondeiwijs.

Uitgave der Hollan dia-Drukker ij B a a r 11