is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Israël" was. En wij allen hebben toch zeker wel eens gehoord van de vrome Juliana van Stolberg, de moeder van onzen Prins Willem I en zijn heldenbroeders?

Nog wel meer van zulke moeders zouden te noemen zijn.

Maar thans willen we vertellen van één Moeder.

Allen weten we wel wie daarmede bedoeld wordt.

Koningin Emma: de Moeder onzer geliefde Koningin Wilhelmina en de Grootmoeder van onze Prinses Juliana.

7 Januari 1929 ') is voor die Moeder een gedenkwaardige dag. Dan zal 't vijftig jaar geleden zijn, dat zij haar vaderland verliet om voortaan met en voor ons volk te leven.

Dat is dus een dag van beteekenis in 't leven van onze Koningin-Moeder.

Maar niet minder in 't leven van ons volk.

En omdat echte Hollandsche jongens en meisjes hun Volk en Vorstenhuis liefhebben, wil dit boekje hun een en ander vertellen uit 't leven van Koningin Emma, die steeds een echte Landsmoeder is geweest.

Ook onze Moeder dus.

') Eigenlijk zette Koningin Emma 10 Januari 1879 den eersten voet op Nederlandschen grond. Maar waar zij 7 Januari met Koning Willem III in 't huwelijk trad, bleven wij in dit boekje van dien datum spreken.